publication . Master thesis . 2016

Kontekstualisering av organisasjonsideer i ulike organisasjoner. Kommunereformen oversettes i Torsken og Harstad kommuner

Richardsen, Rigmor;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 10 May 2016
  • Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  • Country: Norway
Abstract
Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner Meld. St. 14 (2014-2015) baserer seg på frivillighet og kan således ses på som en idé om planlagt forandring. Hovedargumentene i reformen er sentrert rundt økonomiske effekter, kvalitetsforbedring samt politikk/demokrati. Når reform-ideer møter organisasjoner kan deres videre skjebne følge tre hovedspor; 1) Det reformoptimistiske der de raskt kopieres inn i organisasjonen, 2) det reformpessimistiske der ideene modifiseres eller frastøtes, 3) det artistiske der ideene omvandles eller frikobles fra organisasjonsfeltet (Røvik 2014) Jeg har intervjuet rådmann i Torsken kommune og ordfører i Harstad kommune samt utfø...
Subjects
free text keywords: VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242, VDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242, STV-3909
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue