publication . Master thesis . 2014

Nevrointensiv behandling av traumatisk hjerneskade

Kvernmo, Helene Ballo;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 03 Jun 2014
  • Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  • Country: Norway
Abstract
Traumatiske hjerneskader vil stadig bli en viktigere årsak til mortalitet og morbiditet i vår del av verden. Nevrointensiv behandling tar sikte på å redusere og attenuere de skadelige konsekvensene av slike skader. Målet for denne oppgaven var todelt. Det første var å identifisere hvilken evidens som finnes i litteraturen for nevrointensiv behandling, med fokus på traumatisk hjerneskade. Det andre var å undersøke hvilken behandling og monitorering som benyttes på UNN Tromsø, og sammenlikne med vitenskapelige anbefalinger. Den første delen ble gjort ved søk i vitenskapelige databaser og funn av viktige artikler, og deretter en kritisk gjennomgang av resultatene. ...
Subjects
free text keywords: VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Anestesiologi: 765, VDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Anesthesiology: 765, VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Nevrokirurgi: 786, VDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Neurosurgery: 786, MED-3950
Related Organizations
Download from
Any information missing or wrong?Report an Issue