publication . Master thesis . 2020

Rektor som pedagogisk leder. Oppfølging av kartleggingsresultater

Aase, Ingvild;
Open Access Norwegian
  • Published: 16 May 2020
  • Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  • Country: Norway
Abstract
Rektor er pedagogisk leder i skolen. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en mal om krav og forventninger som det er rimelig å forvente av en rektor. Ett av disse kravene er at rektor skal sørge for at skolen har høy kvalitet i opplæringen. Gjennom dette er rektor ansvarlig for elevenes læringsresultater, og for å legge til rette for gode læringsprosesser på skolen. Rektor har ansvaret for at alle ansatte får veiledning og støtte i arbeidet med å skape godt læringsmiljø for elevene. Videre er rektors evne til å nyttiggjøre relevant kunnskapsgrunnlag for skolens kvalitetsarbeid avgjørende. Resultater fra kartleggingsprøver er et eksempel på relevant kunnskapsgru...
Subjects
free text keywords: elevresultater, kartleggingsresultater, rektor som pedagogisk leder, oppfølging av kartleggingsresultater, resultatstyring, elevdata, kartleggingsprøver, VDP::Social science: 200::Education: 280, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280, LPU-3900
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue