publication . Article . 2010

Impersonal Constructions — A Brief Introduction

Jahani, Carina; Viberg, Åke;
Open Access Estonian
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi
  • Country: Sweden
Subjects
free text keywords: General Language Studies and Linguistics, Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik, Specific Languages, Studier av enskilda språk
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue