Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Report . 1979

Geomorfologiska kartbladen 27G SULITELMA : Beskrivning och naturvärdesbedömning

Ulfstedt, Ann-Cathrine;
Open Access
Bosnian
Published: 01 Jan 1979
Publisher: Stockholm
Abstract

Projektet Geomorfologisk kartering i fjällen genomfördes 1975-1983 och resulterade i 24 rapporter med tillhörande kartor. Rapporterna beskriver översiktligt området och dess terrängformer. Det finns även naturvärdesbedömningar och utpekande av geomorfologiskt värdefulla områden. Detta är en av rapporterna.

Subjects

Environmental Sciences, Miljövetenskap

moresidebar