The Current State Of Secondary Resource Usage In Ukraine

Article OPEN
Julia Makovetska;
(2011)
 • Journal: Economics of Nature and the Environment

The state and the perspectives of the development of secondary resource usage in Ukraine have been analyzed in the article. The level of the main types recyclable materials as paper and cardboard, glass, plastics, waste tires are considered. Priority directions of devel... View more
 • References (5)

  1. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року" № 880-р від 17.11.2007 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=880-2007-%F0.

  2. Постанова Верховної Ради України "Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення" № 2967-ІV від 6.10.2005 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2967-15.

  3. Звіт про утворення, використання і поставку вторинної сировини і відходів виробництва (форма № 14-мтп) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

  5. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

  6. Довідка щодо стану сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2010 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minregionbud.gov.ua/uk/publish/article/82006.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark