Status rodziny w kontekscie rynku medialnego. Przyczynek do dyskusji o etyce mediow/Status of the Family within the Media Market. A Voice in the Discussion on Media Ethics

Article OPEN
Michal A. Michalski (2014)
 • Journal: Annales. Ethics in Economic Life, volume 17, issue 2 May, pages 19-40
 • Subject: family, media, ethics, business, market, individualistic and familial paradigm
  • jel: jel:Z12

This article discusses the question of the presence of the category of the family in the media, which most often operate as commercial enterprises these days. At the same time the influence of media communication on the family is underlined. The analysis results in distinguishing between two ways of presenting and treating the family in media broadcasting. The first – objective – resembles the authentic nature and character of this basic social group, while the second – subjective – distorts the image and uses the category of the family as merely material for an producing media offer of any kind. Among other issues, stress is put on the business model of media enterprises, which seriously influences the social communication character of mass media, which results, for example, in the transformation of information into a commodity and the media public into customers.
 • References (31)
  31 references, page 1 of 4

  Adamski A., Kościół a obraz rodziny w mediach, 2010, www.prasa.wiara.pl/doc/663660. Kosciol-a-obraz-rodziny-w-mediach.

  Bagdikian B., The Media Monopoly, Beacon Press, 1992 [za:] T. Płudowski, Amerykańskie media: biznes jak każdy inny? [w:] Eseje o kulturze i literaturze amerykańskiej, red. T. Pyzik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.

  Bogunia-Borowska M., Codzienność życia społecznego - wyzwania dla socjologii XXI wieku [w:] Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.

  Borkowski T., Socjologiczne wyznaczniki kryzysu rodziny [w:] Polityka społeczna, rodzina, bezrobocie, red. T. Borkowski, A. Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec, Wydawnictwo Naukowe Księgarnia Akademicka, Kraków 1997.

  Boulding K.E., Etyka i biznes [w:] Ponad ekonomią, red. J. Grosfeld, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985, s. 59-69.

  Chyła W., Kultura intensywnie zmediatyzowana. Biotechnomerkantylizm, biopolityka, biowładza: doksokracja rynkowego populizmu jako efekt technomerkantylnych autoregulacji [w:] Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, red. W. Chyła, M. Kamińska, P. Kędziora, M. Kosińska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.

  Chyła W., Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.

  Flandrin J.-L., Historia rodzin, Oficyna Wyd. Volumen L.R., Warszawa 1998.

  Godzic W., A. Drzał-Sierocka, Sytuacja polskich mediów audiowizualnych w latach 1989- 2008 [w:] Raporty o stanie kultury. Kongres Kultury Polskiej (2009), www.kongreskultury.pl/library/File/RaportMedia/media_audio_w.pelna(1).pdf.

  Hajduk-Nijakowska J., Proces odbioru przekazów medialnych jako czynność kulturowo usytuowana [w:] W. Chyła, M. Kamińska, P. Kędziora, M. Kosińska (red.), Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark