Status rodziny w kontekscie rynku medialnego. Przyczynek do dyskusji o etyce mediow/Status of the Family within the Media Market. A Voice in the Discussion on Media Ethics

Article OPEN
Michalski, Michał A.;
(2014)
 • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Journal: Annales. Ethics in Economic Life,volume 17,issue 2 May,pages19-40
 • Subject: market | business | individualistic and familial paradigm | Z12 | media | family | ethics | family, media, ethics, business, market, individualistic and familial paradigm
  • jel: jel:Z12

This article discusses the question of the presence of the category of the family in the media, which most often operate as commercial enterprises these days. At the same time the influence of media communication on the family is underlined. The analysis res... View more
 • References (31)
  31 references, page 1 of 4

  Adamski A., Kościół a obraz rodziny w mediach, 2010, www.prasa.wiara.pl/doc/663660. Kosciol-a-obraz-rodziny-w-mediach.

  Bagdikian B., The Media Monopoly, Beacon Press, 1992 [za:] T. Płudowski, Amerykańskie media: biznes jak każdy inny? [w:] Eseje o kulturze i literaturze amerykańskiej, red. T. Pyzik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.

  Bogunia-Borowska M., Codzienność życia społecznego - wyzwania dla socjologii XXI wieku [w:] Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.

  Borkowski T., Socjologiczne wyznaczniki kryzysu rodziny [w:] Polityka społeczna, rodzina, bezrobocie, red. T. Borkowski, A. Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec, Wydawnictwo Naukowe Księgarnia Akademicka, Kraków 1997.

  Boulding K.E., Etyka i biznes [w:] Ponad ekonomią, red. J. Grosfeld, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985, s. 59-69.

  Chyła W., Kultura intensywnie zmediatyzowana. Biotechnomerkantylizm, biopolityka, biowładza: doksokracja rynkowego populizmu jako efekt technomerkantylnych autoregulacji [w:] Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, red. W. Chyła, M. Kamińska, P. Kędziora, M. Kosińska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.

  Chyła W., Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.

  Flandrin J.-L., Historia rodzin, Oficyna Wyd. Volumen L.R., Warszawa 1998.

  Godzic W., A. Drzał-Sierocka, Sytuacja polskich mediów audiowizualnych w latach 1989- 2008 [w:] Raporty o stanie kultury. Kongres Kultury Polskiej (2009), www.kongreskultury.pl/library/File/RaportMedia/media_audio_w.pelna(1).pdf.

  Hajduk-Nijakowska J., Proces odbioru przekazów medialnych jako czynność kulturowo usytuowana [w:] W. Chyła, M. Kamińska, P. Kędziora, M. Kosińska (red.), Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.

 • Metrics
Share - Bookmark