publication . Article . 2007

The Public Finance Stance and the Economic Growth: the Case of European Union

Ioan Talpos; Bogdan Dima; Mihai Ioan Mutascu; Cosmin Enache;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2007 Journal: Theoretical and Applied Economics, volume 11(516)(supplement), issue 11(516)(supplement) November, pages 43-54
Abstract
This paper is studying the impact of public budget deficit on the economic growth. We have tested the connection between budget deficit and economic growth, using econometrical analysis (the Pool Data Model). Within this framework, we have quantified the intensity of connections between public budget deficit and economic growth in the case of European Union 25.
Subjects
free text keywords: budget deficit; economic growth; impact; econometric model.

Attali, J. (2007). Scurtă istorie a viitorului, Editura Polirom, Iaşi

Barrow, J. D. (1999). Despre imposibilitate. Limitele ştiinţei şi ştiinţa limitelor, Editura Tehnică, Bucureşti

Beck, U. (2003). Ce este globalizarea? Erori ale globalismului, răspunsuri la globalizare, Editura Trei, Bucureşti

Brzezinski, Z. (2000). Marea tablă de şah. Supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice, Univers Enciclopedic, Bucureşti

Dinu, M., „Globalizarea. Modelul explicativ”, Supliment al revistei Economie teoretică şi aplicată, Seria Sinteze, 2006, Bucureşti

Dinu, M., „Modernitate după modernitate”, în Economie teoretică şi aplicată, nr. 8(513), August 2007, pp. 53-60

Dinu, M. et al. (2007). Modelul european de integrare, ediţia a II-a, Editura Economică, Bucureşti

Drucker, P. F. (1999). Societatea post-capitalistă, Editura Image, Bucureşti

Fukuyama, F. (1994). Sfârşitul istoriei şi ultimul om, Paideia, Bucureşti

Habermas, J. (2000). Discursul filosofic al modernităţii. 12 prelegeri, All Educaţional, Bucureşti

Hawking, S., Mlodinow, L. (2007). O mai scurtă istorie a timpului, Humanitas, Bucureşti

Kolakowski, L. (2007). Modernitatea sub un neobosit colimator, Editura Curtea Veche, Bucureşti

Kuhn, T. S. (1976). Structura revoluţiilor ştiinţifice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti

Penrose, R. (2001). Mintea noastră… cea de toate zilele. Despre gândire, fizică şi calculatoare, Editura Tehnică, Bucureşti

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue