publication . Article . 2012

IMPORTANCE OF FINANCING THE SOCIAL ECONOMY PROJECTS

Victor NICOL‚ESCU; Corina CACE; Sorin CACE;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2012
Abstract
The re-emergence of the social economy sector as important agent for occupation, economic growth, social solidarity, associationism and social services, coincided with a higher importance of running program and project- based activities in all European countries, irrespective whether they are member states of candidate states. Within the context of the benefits specific to the social economy projects it is important to debate and analyse the subject of continuing the activities of this form of economy by consolidating the financial allocations. Thus, complementary to the identification of new consistent sources of financing of the activity performed by the socia...
Subjects
free text keywords: social economy, project, financial allocation, evaluation, project management
27 references, page 1 of 2

1. *** COM(2011) 607 final, Bruxelles, 6.10.2011, 2011/0268 (COD).

2. *** Special Eurobarometer 350, The European Social Fund, Report, November (2010), http://ec.europa.eu/public_opinion/ index_ en. htm.

3. ***CIRIEC (2007). The Social Economy in the European Union (2007), European Economic and Social Committee, Brussels

4. ***FDSC (1998). Managementul proiectelor, Manual elaborat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile – Centrul pentru Dezvoltarea Organizaţiilor Neguvernamentale, Bucureşti.

5. ***Ministerul Grec al Ocupării şi Protecţiei Sociale (2006). Programul EQUAL 2006.

6. *** Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (2011). Raport de cercetare privind economia socială în România din perspectivă europeană comparată, Bucureşti

Arpinte D., Cace S., Cojocaru Ş. (2010). Social economy in Romania. [OpenAIRE]

Preliminary approach, in Revista de cercetare şi intervenţie socială, Editura Lumen Publishing House, Iași, vol. 31, pp. 64-79

Bârgăoanu, A. (2004). Finanţare europeană, Editura Comunicare.ro, Bucureşti.

Bostani I., Grosu V. (2010). The social effects of the current economic crisis on the European Union labour market, în Revista de cercetare și intervenţie socială, 2010, vol. 31, pp. 7-21 [OpenAIRE]

10. Briciu C. (2009). Măsurarea sărăciei şi incluziunii sociale – un caz de asimilare selectivă a inovaţiei, în Calitatea Vieţii, XX, nr. 1-2, 2009, p. 161-170

11. Cace S., Nicolăescu V., Anton A.N., Rotaru S. (2011). Organizaţiile neguvernamentale şi economia socială, Editura Expert

12. Cace S., Arpinte D., Cace C., Cojocaru Ş. (2011). The social economy. An integrating approach, în Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 33 E/2011, pp. 49-66 [OpenAIRE]

13. Defourny, J.; Develtere, P. (1999). „The Social Economy: the worldwide making of a third sector”, în J. Defourny, P. Develtere, B. Fonteneau (eds.), L’Economie sociale au Nord et au Sud, De Boeck, Bruxelles.

14. Demoustier, D. (2004). Social Economy as Social Science and Practice: Historical Perspectives on France, Eleventh World Congress of Social Economics, Albertville, France, June 8-11

27 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue