Consolidation in World Steel Industry - Implications for Poland

Article OPEN
Beata Ślusarczyk;
(2009)
 • Journal: Annals of the University of Petrosani - Economics,volume 9,issue 4,pages233-240
 • Subject: steel industry, consolidation, globalisation

Consolidation of enterprises has intensified with the growth of global competition. In the nineties of the past century, these processes became a conventional way for market expansion, leading to establishment of huge international companies with biggest influence on wo... View more
 • References (18)
  18 references, page 1 of 2

  [1]. Bielski, M. - Organizacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996

  [2]. Cieszewska, B. - Bez oddłużenia upadną, Rzeczpospolita 05.06.2001

  [3]. Dudała, R. - Hutnictwo: duże będą jeszcze większe, Nowy Przemysł, no.2, 2007, www.wnp.pl

  [4]. Dudała, R. - Roland Baan: rynek hutniczy potrzebuje konsolidacji, Nowy Przemysł, no.5, 2006, www.wnp.pl

  [5]. Marcinek, K.; Paczoska, M. - Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw w światowym przemyśle stalowym, Hutnik - Wiadomości Hutnicze, 2000, no.10

  [6]. Ocłoń, S.; Siggelkow, A. - Hutnictwo żelaza i stali w Unii Europejskiej. Warunki osiągnięcia konkurencyjności przez polskie hutnictwo na rynkach Unii Europejskiej, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw hutniczych - osiągnięcia oraz zagrożenia w realizacji programu, Międzynarodowa Konferencja Dzień Hutnika 2001, Kraków 17-18 maja 2001r., Wydawnictwo AGH w Krakowie, Krakow, 2001

  [7]. Paduch, J.; Barszcz, E. - Restrukturyzacja polskiego hutnictwa żelaza na tle przemian w hutnictwie światowym, Prace IMŻ 2, 2000

  [8]. Sierpińska, M.; Bogacz, T. - Motywy fuzji i przejęć w wymiarze międzynarodowym na przykładzie hutnictwa żelaza i stali [in:] Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, R. Borowiecki (red.), Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Wydawnictwo AE - TNOiK, Krakow, 1997

  [9]. Skowron-Grabowska, B. - Innovation processes in the enterprises and the influence of R&D on businesses, in: The Challenges for Reconversion edited by P. Pachura ISI Pierrard, HEC du Luxemburg, Wyd, Virton, 2006

  [10]. Sroka, W. - Konsolidacja branży stalowej - moda czy konieczność?, Hutnik - Wiadomości Hutnicze, 2001, no.10

 • Metrics
Share - Bookmark