Port practices

Article OPEN
Grigorut Cornel; Anechitoae Constantin; Grigorut Lavinia-Maria;
(2011)
 • Journal: Constanta Maritime University Annals, Vol. 15, 2011,volume 15,issue 1,pages71-72
 • Subject:
  • jel: jel:R0

Commercial practices are practices or rules applicable to contractual relations between the participants to international trade activities. Commercial practices require a determined objective element of a particular practice, attitude or behavior. They are characterized... View more
 • References (10)

  [1] SNGHENI, S., VOLONCIU, M., STOICA, C., Drept comercial, Ed. Universitară, Bucureşti, 2004, p. 21.

  [2] Vivante, C., Principii de drept comercial, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1928, p. 19.

  [3] CĂRPENARU, S. D., Drept comercial român, Ediţia a IV-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, pp. 16-17.

  [4] CĂRPENARU, S. D., Dreptul comerţului internaţional, vol. l, Ed. Actami, Bucureşti, 1995, pp. 98-99.

  [5] VOICU, M., VERIOTTI, M., Uzurile maritime şi portuare. Regulamentele uzurilor în porturile româneşti Brăila, Constanţa şi Galaţi - din anii 30, Ed. EX PONTO, Constanţa, 1999, pp. 315-380.

  [6] MACOVEI, I., Instituţii în dreptul comerţului internaţional, Ed. Junimea, Iaşi, 1987, p. 26.

  [7] BIBICESCU, G., et. Alii, pp. 173-174. (eng. Custom of The; Fr. Usage du port; Ger. Gebräuche des Hafen, Gewohr heitsrecht; Sp. Costumbres del puerto).

  [8] MIRCEA, T., Exploatarea comercială a navelor şi porturilor maritime, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978, p. 151.

  [9] ANECHITOAE, C., Introducere în drept portuar, Ed. Bren, Bucureşti, 2007, p. 45.

  [10] PANDELE, A. L., Conosamentul. Bucureşti, Ed. C. H. Beck, 2006, p. 22 .

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark