Long-run interest rate convergence in Poland and the EMU

Preprint OPEN
Łukasz Goczek; Dagmara Mycielska;
(2013)
 • Subject: empirical analysis, Eurozone, interest rate convergence, monetary union
  • jel: jel:E43 | jel:F42 | jel:F41 | jel:E52 | jel:C32 | jel:E58

The aim of the article is to examine the degree of the long-run interest rate convergence in the context of Poland's joining the EMU. In this perspective, it is frequently argued that the expectations of Poland's participation in the EMU should manifest themselves in lo... View more
 • References (10)

  Goczek, Ł., D. Mycielska, (2012). „Realizacja celu inflacyjnego, czy obawa przed płynnością? Uwarunkowania kursowe w Polsce w przededniu przyjęcia euro”, [w:] “Where is the Eurozone Heading?” red. J. Górski, K. Opolski, Warszawa, WNE NBP.

  Goczek, Ł., D. Mycielska, (2013). „Ready for euro? Empirical study of the actual monetary policy independence in Poland”, WNE Working Papers nr 13/2013.

  Goczek, Ł, J. Mycielski (2013). "Modelowanie stóp procentowych w Polsce - testy istnienia pierwiastka jednostkowego ze strukturalnym załamaniem," [w:] Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, red. Zbigniew Zieliński PITWIN, Kielce, 2013.

  Juselius, K., (2007). “The Cointegrated VAR Model: Methodology and Applications, Advanced Texts in Econometrics”, Oxford University Press, Oxford.

  Kliber, A., P. Kliber, P. Płuciennik, (2012). „Zależności pomiędzy stopami procentowymi rynku międzybankowego w Polsce”, Przegląd Statystyczny, t. LIX, nr 2.

  Kwiatkowski, D., Phillips, P. Schmidt, P., Shin, Y. (1992). "Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root?", Journal of Econometrics, t. 54(1-3), str. 159-178,

  Moon, H. R., B. Perron, (2007). “An empirical analysis of nonstationarity in a panel of interest rates with factors”, Journal of Applied Econometrics, t. 22(2), str. 383-400.

  NBP, (2009). “Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie UGW”, NBP, Warszawa.

  Reade, J., U. Volz. (2010). ”Too Much To Lose, Or More To Gain? Should Sweden Join the Euro?”, University of Birmingham Discussion Papers nr 10-13.

  Reade, J., U. Volz, (2011). "Leader of the pack? German monetary dominance in Europe prior to EMU," Economic Modelling, Elsevier, t. 28(1-2), str 239-250.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark