publication . Preprint . Other literature type . Article . 2014

Перформансе Организације и Задовољство Запослених (Organization Performance and Employee Satisfaction)

Jaksic, Milica; Jaksic, Milos; Jaksic, Milica; Jaksic, Milos;
Open Access
  • Published: 01 Sep 2014
Abstract
Serbian Abstract: Захтеви и очекивања запослених у односу на посао који обављају, могућности напредовања, начини контоле њиховог рада, као и награђивање, постају све израженији и виши. Очекивања високообразоване радне снаге стално се повећавају, па је привлачење и задржавање таквих радника задатак сваке организације, а њихово задовољство радним местом и послом који обављају је веома важан фактор успеха модерних компанија. У исто време, очекује се да се успех организације мења заједно са задовољством запослених. English Abstract: Employee satisfaction related to their job, possibilities of career development, mechanisms of performance measurement and reward, as r...
Subjects
free text keywords: performance measurement, human resource management, employee satisfaction., jel:M12, jel:M51, jel:M54, Labor and Human Capital, performance measurement, human resource, management, employee satisfaction, Job satisfaction, Workforce, Serbian, language.human_language, language, Business, Public relations, business.industry, Remuneration, Human resource management, Business administration, Career development
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Preprint . Other literature type . Article . 2014

Перформансе Организације и Задовољство Запослених (Organization Performance and Employee Satisfaction)

Jaksic, Milica; Jaksic, Milos; Jaksic, Milica; Jaksic, Milos;