publication . Preprint . 2000

Entrepreneurship in the Netherlands: Opportunities and threats to nascent entrepreneurship

Jacqueline Snijders;
Open Access
  • Published: 12 Jan 2000
Abstract
Derde editie van ‘Entrepreneurship in the Netherlands’. In drie bijdragen wordt ingegaan op de fase voor de start van een nieuw bedrijf. De rol van prestarters in de Nederlandse economie wordt beschreven. Het stimuleringsbeleid ten aanzien van prestarters komt aan de orde, met bijzondere aandacht voor de stimulering van ondernemerschap in het onderwijs. Tot slot wordt een vergelijking gemaakt tussen de ontwikkeling van prestarters in de Verenigde Staten en die in Nederland. De verschillen tussen Nederland en de VS worden uitgelegd in de context van verschillen tussen de nationale, culturele, politieke en economische systemen in de twee landen.
23 references, page 1 of 2

ii Universum, Examining student attitudes towards entrepreneurship, Stockholm, 1998

iii Ministry of Economic Affairs, The entrepreneurial society, Den Haag 1999

iv EIM, Ontluikend ondernemerschap, Zoetermeer, 1998

v Nyfer, Risico en Rendement van ondernemerschap, Breukelen, 1998

vi EIM, Belang van bedrijfstypen voor de werkgelegenheidsontwikkeling, Zoetermeer, 1999

vii Bakkenist Management Consultants, Evaluatie Vestigingswet Bedrijven 1954, Hoofdrapport

viii European Commission, Action Plan to Promotion of Entrepreneurship and Competitiveness, Brussels, 1999

ix Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Start-, slaag- en faalkansen van hoger opgeleid startende ondernemers, Den Haag, 1996

x EIM, Early development of Entrepreneurial Qualities, Zoetermeer, 1998

xi Ministry of Education, Culture and Science, kerndoelen in het basisonderwijs, Zoetermeer, 1998

xii Undervisnings Ministeriet, Action Programme for the Danish Civic Indepence Culture, Copenhagen, 1999

xiii Federal Department for Schools, Media Release, Australia, 1996

xiv Universum, Examining student attitudes towards entrepreneurship, The Hague, 1998

xv CodeName Future, Nationaal Jongeren Forum, 1999

xvi The Department for Education and Employment, Work Experience - a guide for schools and a guide for employers - , London, 1996

23 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue