Integrated sustainable development and energy resource planning

Article OPEN
Virgiliu NICULA;
(2011)
 • Journal: THE YEARBOOK OF THE "GH. ZANE" INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCHES,volume 20,issue 2,pages155-164
 • Subject: sustainable development, environmental protection, integrated resource planning, energy types, energy quality

Integrated sustainable development of a country cannot be conceived and begun without considering in an intricate tandem environmental protection and economic development. No one can exist without a natural material support of the life he or she enjoys. All economic dev... View more
 • References (6)

  1. Leca Aureliu, Muşatescu Virgil coordinators (2008), “Managementul energiei. Principii, concepte, politici, instrumente”, Second edition, Technical Sciences Academy in Romania, Bucharest, AGIR.

  2. **“Carpatica Romanian Mountain Development Foundation” (1984), project of microhidrocentrals (micro hydropower plants), Bucharest.

  3. **“Ordin nr. 1 din 04/08/2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 369 din 09/08/2000”, privind aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, alţii decât cei eligibili, şi a tarifelor medii pentru serviciile de transport şi distribuţie, practicate de agenţii economici din cadrul sectorului energetic. “National Ruling Authority in the Field of Energy” (“Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei”), Ordin 1/2000.

  4. **“Ordin nr. 2 din 04/08/2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 369 din 09/08/2000”, pentru aprobarea tarifelor medii de achiziţie a energiei electrice şi a tarifului pentru activitatea de administrare a pieţei angro. “National Ruling Authority in the Field of Energy” (“Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei”), Ordin 2/2000.

  5. ***Popa Bogdan (2008), “Hidroenergetică”, on-line course, Universitatea Politehnică, Facultatea de Energetică, Bucharest, www.hydrop.ro.

  6. ***“Zeitgeist Addendum” Video, www.zeitgeistmovie.com.

 • Metrics
Share - Bookmark