Evaluation of Internal Control

Article OPEN
Gheorghe Suciu; Pipu-Nicolae Barsan;
(2013)
 • Journal: Knowledge Horizons - Economics, volume 5, issue 4 December, pages 118-121
 • Subject: Internal control, internal audit, internal control mechanisms, internal control questionnaire, planned detection risk
  • jel: jel:M42

Performance is indissolubly tied to control. Performance cannot be obtained without a strong, adequate control, regardless if it is in the public or private sector. Control is one of management’s attributes and it must be organized, implemented and evaluated in every co... View more
 • References (11)
  11 references, page 1 of 2

  1. Arens A., Loebbecke J. (2003). Audit, o abordare integrată, 8th edition, Arc, Chişinău.

  2. Domnişoru S. (2011). Audit statutar şi comunicare financiară, Editura Economică, Bucharest.

  3. Florea I., Chersan I.C., Florea R. (2011). Controlul economic, financiar şi gestionar, 2nd edition, CECCAR, Bucureşti.

  4. Morariu A., Suciu G., Stoian F. (2008). Audit intern şi guvernanţă corporativă, Editura Universitară, Bucharest.

  5. Morariu A., Stoian F. (2010). Audit financiar, ASE Publishing House, Bucharest.

  6. Munteanu V. (coordonator) Zuca M., Tînţă A., Ştefan V. (2012). Audit financiar-contabil, Concepte, metodologie, reglementări, studii de caz, ProUniversitaria, Bucharest.

  7. Suciu G. (2012). Control intern şi audit guvernamental, Lux Print, Braşov.

  8. *** OG nr. 90/2008 privind auditul statutar, MO nr. 442 din 29.06.2009.

  9. *** Noutăţi şi tendinţe în practica europeană a auditului financiar (2007). CAFR, Bucharest.

  10. *** www.ceccar.ro

 • Metrics
Share - Bookmark