publication . Article . 2008

ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN THE FINANCIAL SECTOR

Adrian Cozgarea; Gabriel Cozgarea; Andrei Stanciu;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2008 Journal: Theoretical and Applied Economics, volume 12(517)(supplement), issue 12(517)(supplement) December, pages 57-62
Abstract
The present paper exposes some of artificial intelligence specific technologies regarding financial sector. Through non-deterministic solutions and simple algorithms, artificial intelligence could become a base alternative for solving financial problems which require complex mathematic calculations or complex optimization.
Subjects
free text keywords: applied informatics; artificial intelligence; genetic algorithms; financial markets; financial portfolio.
20 references, page 1 of 2

Drăgan, Gabriela (2006). Politica de coeziune economică şi socială, Bucureşti

Moşteanu, Tatiana, Cataramă, Delia, Ţâţu, L., Câmpeanu, Emilia, (2006). Politici fiscale şi bugetare europene, ediţia a II-a, Editura Universitară, Bucureşti

Moşteanu, Tatiana (coord.) (2003). Politici fiscale şi bugetare pentru reformarea economiei şi relansarea creşterii economice, Editura Economică, Bucureşti

Padoa-Schioppa, B.T. (1987). Eficienţa, stabilitatea şi echitatea - O strategie pentru evoluţia sistemului economic al Comunităţii Europene, Oxford University Press

Văcărel, I. (2002). Politici fiscale şi bugetare de ieri şi de azi, Editura Allback, Bucureşti

Văcărel, I., Bistriceanu, Gh.D., Anghelache, Gabriela Victoria, Bodnar, Maria, Bercea, F. Moşteanu, Tatiana, Georgescu, F. (2007). Finanţe publice, ediţia a V-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

*** „Cadrul Strategic Naţional de Referinţă România 2007-2013”, Autoritatea de Management pentru Cadrul de sprijin Comunitar Ministerul Finanţelor Publice, octombrie 2006

*** „Ghidul Fondurilor Structurale - ghidul actorilor dezvoltării regionale”, Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Infomest, aprilie 2003

*** „Raportul general privind activitatea Uniunii Europene 2007”, Bruxelles - Luxemburg 2008

*** „Strategia Ministerului Administraţiei şi Internelor”, H.G. nr. 196 din 17 martie 2005

*** www.infoeuropa.ro, „Programul Naţional Phare pentru România”, 2004

Cadbury, A. (1992). Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, London: The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd.

Gompers, P., Ishii, J., Metrick, A., „Corporate Governance and Equity Prices”, The Quarterly Journal of Economics (February), 2003, pp. 107-155

Hampel, R. (1998). Committee on Corporate Governance Final Report, London: Gee

Keasey, K., Short, H., Wright, M. (2005). The Development of Corporate Governance Codes in the UK. In K. Keasey, S. Thompson & M. Wright (Eds.), Corporate Governance: Accountability, Enteprise and International Comparisons (pp. 21-45). Chichester: John Wiley & Sons

20 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue