ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN THE FINANCIAL SECTOR

Article OPEN
Adrian Cozgarea; Gabriel Cozgarea; Andrei Stanciu;
(2008)
 • Journal: Theoretical and Applied Economics,volume 12(517)(supplement),issue 12(517)(supplement) December,pages57-62
 • Subject: applied informatics; artificial intelligence; genetic algorithms; financial markets; financial portfolio.

The present paper exposes some of artificial intelligence specific technologies regarding financial sector. Through non-deterministic solutions and simple algorithms, artificial intelligence could become a base alternative for solving financial problems which require co... View more
 • References (20)
  20 references, page 1 of 2

  Drăgan, Gabriela (2006). Politica de coeziune economică şi socială, Bucureşti

  Moşteanu, Tatiana, Cataramă, Delia, Ţâţu, L., Câmpeanu, Emilia, (2006). Politici fiscale şi bugetare europene, ediţia a II-a, Editura Universitară, Bucureşti

  Moşteanu, Tatiana (coord.) (2003). Politici fiscale şi bugetare pentru reformarea economiei şi relansarea creşterii economice, Editura Economică, Bucureşti

  Padoa-Schioppa, B.T. (1987). Eficienţa, stabilitatea şi echitatea - O strategie pentru evoluţia sistemului economic al Comunităţii Europene, Oxford University Press

  Văcărel, I. (2002). Politici fiscale şi bugetare de ieri şi de azi, Editura Allback, Bucureşti

  Văcărel, I., Bistriceanu, Gh.D., Anghelache, Gabriela Victoria, Bodnar, Maria, Bercea, F. Moşteanu, Tatiana, Georgescu, F. (2007). Finanţe publice, ediţia a V-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

  *** „Cadrul Strategic Naţional de Referinţă România 2007-2013”, Autoritatea de Management pentru Cadrul de sprijin Comunitar Ministerul Finanţelor Publice, octombrie 2006

  *** „Ghidul Fondurilor Structurale - ghidul actorilor dezvoltării regionale”, Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Infomest, aprilie 2003

  *** „Raportul general privind activitatea Uniunii Europene 2007”, Bruxelles - Luxemburg 2008

  *** „Strategia Ministerului Administraţiei şi Internelor”, H.G. nr. 196 din 17 martie 2005

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark