publication . Article . 1995

Hasznosság és tipikusság. Valóban különböznek egymástól?

Sárváry, Miklós; Szekeres, Éva;
Open Access
  • Published: 01 Jan 1995 Journal: Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences), volume XLII, issue 6, pages 571-581
Abstract
A számos axiómát összefoglaló preferenciarelációból modellalkotók hasznosságfüggvényeket hoznak létre a reprezentációs tétel segítségével. Mind a hasznosság, mind a preferencia modellalkotási segédeszközök, elvont fogalmak, melyek a lehető legtömörebben foglalják össze a fogyasztói döntés mechanizmusát. A fogyasztói magatartás kutatóit azonban éppen e folyamat mélyén meghúzódó preferenciák magyarázata érdekli. A mindössze néhány évtizedes - a nyelvészet, az antropológia és a pszichológia eredményeire építő - kategorizációkutatás eredményei szerint az emberek fejében a "dolgok" mentális reprezentációi hierarchikusan tagolt kategóriarendszereket alkotnak. Sőt, eze...
Subjects
free text keywords: jel:D11, jel:A12
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue