The necessity of a distinct regulation for public-private partnership contract

Article OPEN
CORINA ALEXANDRA VITELAR;
(2006)
 • Journal: Curentul Juridic, The Juridical Current,volume 26-27,issue December,pages61-68
 • Subject: Public-Private Partnership, Public Sector, Private Sector, Responsibility
  • jel: jel:K23

The term "public-private partnership" carries a specific meaning. First, it relates to the provision of public services or public infrastructure. Second, it necessitates the transfer of risk between partners. Arrangements that do not include these two concepts are not t... View more
 • References (4)

  8 A se vedea Lucian Chiriac, Despre natura juridică a contractului de parteneriat public-privat.

  9 A se vedea Lucica Matei, Management Public, Ed. Economică, Bucureşti, 2001, pag. 348-349.

  10 Publicată în M.Of. nr. 94 din 02.02.2002, modificată prin Legea de aprobare nr. 470/2002 publicată în M.Of. nr. 559 din 30.06.2002, OUG nr. 15/2003 aprobată cu modificări prin Legea nr. 293/2003, publicată în M.Of. nr. 501 din 10.07.2003, Legea nr. 528/2004 publicată în M.Of. nr. 1153 din 7.12.2004 abrogată prin OUG nr. 34/2006, publicată în M.Of. nr. 418 din 15.05.2006.

  11 Potrivit art. 2 lit e a Ordonanţei 16/2002 în text iniţial contractul de parteneriat era definit ca „actul juridic care statuează drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice şi ale investitorului pentru întreaga durată de funcţionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele de pregătire, finanţare, construcţie sau exploatare a unui bun public, pe o durată de timp determinată, dar nu mai mare de 50 de ani”.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark