INFORMATION FLOW IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT WITH AN EXAMPLE OF WASTE MANAGEMENT COMPANY

Article OPEN
Joanna Nowakowska-Grunt; Janusz Grabara;
(2007)
 • Journal: Advanced Logistic Systems,volume 1,issue 1 December,pages95-100
 • Subject: information flow, waste management company, supply chain

The paper presents information flow process in management of supply chains. Authors notices information flows as a driving element of the global supply chain. Authors points also on the logistics aspects in supply chain of waste management company
 • References (7)

  [1] KOT S.: Supply Chain Management in Global Scale. [in:] Enterprises, Enterpreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges. Ed.by Ryszard Borowiecki, Ofic.Wyd.ABRYS, Kraków 2006

  [2] RUTKOWSKI K. (ed.): Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i Polskie, red. AGH, Warszawa 2002

  [3] COYLE J.J, BARDI E.J., LANGLEY C.J: Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2003

  [4] SOŁTYSIK M.: Zarządzanie logistyczne, AE, Katowice 2000

  [5] ABT S.: Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Teoria i praktyka logistyki, Poznań 1996

  [6] BRZOZOWSKI P., WIADEREK R.: Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych w „Sita” Częstochowa sp. z o.o, w: „Informacja i komunikacja w logistyce” pr. zb. pod red. J.K.Grabary i C.Olszak, AE Katowice 2005

  [7] www.sita.pl

 • Metrics
Share - Bookmark