Globalisation, Powerty and Genetically Modified Agricultural Product

Preprint OPEN
Aktas, Erkan;
(2006)
 • Subject: Globlozation, Powerty, Genetically Modified, Agricultural Product
  • jel: jel:Q16 | jel:P28

Poverty and income equality have become to stand in the forefront of the world that globalised through neo-classical policies after 1980. Besides technological dependence, globalisation wave has also led to a commercial dependence of surrounding countries to the central... View more
 • References (25)
  25 references, page 1 of 3

  Kaynak: James, 2002a; James, 2003; James 2004; James2005.

  Şekil 2.Genetiği Değiştirilmiş Tohumların Yıllara ve Ürünlere Göre Ekim Alanı

  AVCI, N., 2003. Yükselen Bir değer (!) Olarak Yoksulluk ve Türkiye. Yoksulluk Sempozyumu. Deniz Feneri yayınları. . Cilt. İstanbul.

  CHOSSUDOVSKY, M., 1999. Yoksulluğun Küreselleşmesi IMF ve Dünya Bankasi Reformlarının Içyüzü . Çev. DOMANİÇ, N. Çivi Yazıları Yayınevi, İstanbul.

  GÜNSOY, B., 2005. 20. Yüzyılda Küresel Eşitsizlik. ÇOMU Biga İİBF II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşu Kongresi Bildiriler Kitabi “Küresel Eşitlik”. Çanakkale.

  DRABEK, Z, GRIFITH, S., 1998. Managing Capital Flows in Transtition Economics with a Case Study of Central and Eastern Europe. Staff Working Paper ERAD-98-04. Geneva: WTO

  ERDOST, C., 1982. Sermayenin Uluslararasılaşması ve Teknoloji Transferi. Savaş Yayınları. Ankara.

  FELDMAN, M., MORRIS, M., HOISINGTON, D., 2000. Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar Üzerine Tartışmalar. Tecrüme:Dr. Mehmet Uyanık, Hasad Dergisi,Temmuz 2000.

  JAMES, C., 2002a. Preview: Global Status of Commercialized Transgenic Crops: 2002. ISAA Brief No.27.ISAAA:Ithaca, NY.

  JAMES C., KRATTIGER A.,F., 1996. Global Review of the Field Testing and Commercialization of Transgenic Plants, 1986 to 1995: The First Decade of Crop Biotechnology. ISAA Brief No.1.ISAAA:Ithaca, NY.pp.31.

 • Similar Research Results (2)
 • Metrics
Share - Bookmark