Lean Accounting - An Ingenious Solution for Cost Optimization

Article OPEN
Dimi Ofileanu; Dan Ioan Topor;
(2014)
 • Journal: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,volume 4,issue 4 April,pages342-352
 • Subject: Lean Production, Lean Accounting, Value Stream Costing, Pull, Box Score
  • jel: jel:M41

The aim of this work is to present a new concept in accounting management: Lean Accounting. This work explains the way the lean concept was born; its benefits for the production system of the factories and the necessity of applying lean accounting in the factories which... View more
 • References (33)
  33 references, page 1 of 4

  1. Baggaley, B., 2006, Using strategic performance measurements to accelerate lean performance, Cost Management 20 (1), 36-44;

  2. Basem E.; Raid A., 2006, Simulation-Bases Lean six Sigma and design for six Sigma, John Wiley & Sons, inc, Hoboken, New Jersey;

  3. Bhasin, S., 2008, Lean and performance measurement, Journal of Manufacturing Technology Management 19 (5), 670-684;

  4. Briciu, S., 2006, Contabilitatea managerială. Aspecte teoretice şi practice, Economică, Bucureşti;

  5. Briciu, S. (coordonator); Căpuşneanu, S.; Rof, L.; Topor, D., 2010, Contabilitatea şi controlul de gestiune instrumente pentru evaluarea performanţei entităţii, Aeternitas, Alba Iulia;

  6. Briciu, S. (coordonator); Tabără, N. (coordonator); Rusu, A.; Ungureanu, M.; Dicu, R.; Prahovean, A.; Munteanu, P.; Căpuşneanu, S.; Topor, D.; Puţan, A.; Rof, L., 2012, Actualităţi şi perspective în contabilitate şi control de gestiune, Tipo Moldova, Iaşi;

  7. Brosnahan, J. P., 2008, Unleash the power of lean accounting, Journal of Accountancy 206 (1), 60-66;

  8. Carnes, K.; Hedin, S., 2005, Accounting for lean manufacturing: another missed opportunity, Management Accounting Quarterly 7 (1), 28-35;

  9. Cokins, G.; Căpuşneanu, S.; Briciu, S., 2012, Schimbarea contabilităţii spre decizii bazate pe costuri, Economie teoretică şi aplicată,Volumul XIX, No. 11(576), 28-42;

  10. Cuatrecasas, L., 2010, Lean Management: La gestion competitiva por excelencia, Profit, Barcelona;

 • Metrics
Share - Bookmark