Pilas de combustible de Membrana polimérica

Article Catalan; Valencian OPEN
Asensio, Juan ; Peña, Juan ; Pérez-Coll, Domingo ; Ruiz-Morales, Juan ; Marrero -López, David ; Núñez, Pedro ; Ballesteros, Belèn ; Canales-Vázquez, Jesús ; Borrós, Salvador ; Gómez-Romero, Pedro (2011)
  • Publisher: Universitat Ramon Llull
  • Journal: Afinidad. Revista de química teórica y aplicada
  • Subject: Catalitzador | Piles de combustible | Membrana polimérica | Electròlit | Proton exchange membrane | PEMFC | Pila de combustible; membrana polimérica; PEMFC; catalizador; electrolíto. | Catalizador | Fuel Cell | Pila de combustible | Catalyst | Electrolíto | Electrolyte

En aquest treball revisem breument les piles de combustible polimèriques (PEM) basades en membranes d’intercanvi protònic i que constitueixen la tecnologia idònia de piles de combustible de baixa temperatura, i per tant les més adequades per a aplicació en transport. Re... View more
Share - Bookmark