Possibilitats de lluita integrada contra el viró del porro, "Acrolepiopsis assectella" (Zeller), incloent la utilització de productes d'acció feromonal a la comarca del Baix Llobregat (Barcelona)

Article Catalan; Valencian OPEN
Chichon García, Francesc Manuel; Renou, Michel; Rueda, Angel; Isart Sabi, Joan;
(1981)
  • Publisher: Quaderns agraris
  • Journal: Quaderns agraris
Share - Bookmark