Production and characterization of nanostructured materials for optical aplications at Rovira i Virgili University

Article Catalan; Valencian OPEN
Carvajal, Joan J.; Aguiló, Magdalena; Díaz González, Francesc;
(2008)
  • Publisher: Contributions to science
  • Journal: Contributions to science

Quan la mida de materials òptics ben coneguts es redueix al rang dels nanómetres, apareixen noves propietats físiques. Això ha motivat l'aparició d'un gran interès per la síntesi i la caracterització d'aquests nanocristalls, cobrint tots els vessants, des de... View more
Share - Bookmark