Violència i memòria en Milan Kundera

Article Spanish; Castilian OPEN
Tafalla, Marta;
(2007)
  • Publisher: Enrahonar: an international journal of theoretical and practical reason
  • Journal: Enrahonar: an international journal of theoretical and practical reason
  • Identifiers: doi: 10.5565/72479
  • Subject: totalitarisme; violència; memòria; literatura; Kundera; TW Adorno | totalitarianism; violence; memory; literature; Kundera; T. W. Adorno | totalitarismo; violencia; memoria; literatura; Kundera; T. W. Adorno

Partint de la filosofia de la memòria de TW Adorno, aquest article defensa la tesi deque la literatura té una major capacitat que la història o la filosofia per explicar Enquin consisteixen els règims totalitaris i per salvaguardar la memòria de les seves víctimes. A... View more
Share - Bookmark