publication . Article . 2009

Diàleg sobre el llenguatge del Llibre de la Naturalesa

Rényi, Alfréd;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2009
  • Publisher: Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques
Abstract
Aquesta traducció al català del tercer diàleg de Rényi completa la dels dos anteriors, publicats en el Butlletí [25]. Tracta, com el títol indica, del «llenguatge del Llibre de la Naturalesa». Els protagonistes són Galileu Galilei, Caterina Niccolini i Evangelista Torricelli. Els temes que s'hi tracten són diversos. El diàleg que inicia el text —entre Galileu i Torricelli— tracta de les raons que han dut Galileu a enfrontar-se a la Inquisició —la defensa de la llibertat de pensament i de recerca en la filosofia de la naturalesa. En la resta del diàleg —entre Galileu i la Sra. Niccolini— les qüestions són diverses: des de què cal entendre...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue