Els isòpodes terrestres (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) del Parc Natural de l’illa de sa Dragonera (Illes Balears, Mediterrània occidental)

Article Catalan; Valencian OPEN
Garcia, Ll.;
(2008)
  • Publisher: Universitat de les Illes Balears
  • Journal: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears

S’han recol·lectat 17 espècies d’isòpodes terrestres (Crustacea: Oniscidea) al Parc natural de l’illa de sa Dragonera, situada al sud-oest de l’illa de Mallorca (Espanya, Illes Balears, Mediterrània occidental). En el decurs de vàries expedicions realitzades a ... View more
Share - Bookmark