publication . Article . 2011

Els conflictes territorials del sistema elèctric a Catalunya

Saladié Gil, Sergi;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Abstract
A Catalunya hi ha un alt grau de consens social sobre la necessitat d'implantar sistemes de generació elèctrica alternatius per tal de fer front als increments constants dels nivells de contaminació atmosfèrica i radioactiva. Els darrers anys hi ha hagut un ampli debat sobre la proliferació de projectes d'implantació de centrals elèctriques en diferents indrets del territori català, especialment a les comarques meridionals, que són les que històricament han concentrat més propostes d'instal·lació de centrals elèctriques. A finals de 2008 aplegaven 3 centrals nuclears, 4 centrals tèrmiques i 237 aerogeneradors. Han concentrat, per tant, 5.306 MW i el 62% del tota...
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue