publication . Article . 2012

Distribució i grau d’invasió de la formiga argentina (Linepithema humile Mayr) (Hymenoptera: Formicidae) al Parc Natural de s’Albufera des Grau, Menorca (Illes Balears)

Abril, Silvia; Gómez, Crisanto;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Universitat de les Illes Balears
  • Country: Spain
Abstract
La formiga argentina és una espècie exòtica invasora present a tots els ecosistemes mediterranis i subtropicals de tot el món. Es troba fortament lligada a zones urbanes o amb cert grau de pertorbació antròpica, tot i que també és capaç d’envaïr zones naturals causant una greu afectació a la biodiversitat de la zona envaïda. A Menorca, la primera cita de la seva presència data del 1976. Al 2004 se la va detectar per primera vegada envaïnt una zona natural a l’illa, el Parc Natural de s’Albufera des Grau. L’objectiu d’aquest estudi és el de determinar la distribució i grau d’invasió d’aquesta espècie al Parc. Es van mostrejar 97 parcel·les d’1 ha en 8 zones difer...
Subjects
free text keywords: Natural History
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue