Geomorfologia glacial de la Ribera del Cardós (Lleida)

Article Catalan; Valencian OPEN
Verdaguer i Andreu, Alexandre;
(1986)
  • Publisher: Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
  • Journal: Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural

La vall del Cardós és de tipus glacial i poden diferenciar-s'hi clarament dues glaciacions i algun vestigi d'una d'anterior. Dues conques confluents a l'altura de Tavascan donaren lloc a la gelera de la vall principal que arriba fins a Tirvia. La penúltima glaciació ... View more
Share - Bookmark