Els nous reptes del transport amb autocar a Catalunya: guanyar clientela al vehicle privat

Article Catalan; Valencian OPEN
Herrán Sánchez, Lluís;
(1992)
  • Publisher: Espais: revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
  • Journal: Espais: revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Les empreses catalanes de transport col·lectiu amb autocar s'enfronten als canvis que comporta la integració en el nou mercat europeu, canvis que vindran més per l'adaptació a un mercat en creixement i cada cop més exigent, que no pas per la competència que pugui repres... View more
Share - Bookmark