Catàleg dels Miridae (Heteroptera) del Massís del Garraf

Article Catalan; Valencian OPEN
Goula Goula, Marta;
(1989)
  • Publisher: Sessió Conjunta d'Entomologia
  • Journal: Sessió Conjunta d'Entomologia

Per a la redacció d'aquest catàleg, s'aporten dades d'observació pròpia al llarg dels anys 1980-1984, així com les troballes publicades per CUNI (1889a,1889b,1889c,1891) i per RIBES (1978a,1978b,1980,1984). Totes aquestes observacions s'han fet en localitats del Massis ... View more
Share - Bookmark