publication . Article . 1989

Catàleg dels Miridae (Heteroptera) del Massís del Garraf

Goula Goula, Marta;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 1989
  • Publisher: Sessió Conjunta d'Entomologia
Abstract
Per a la redacció d'aquest catàleg, s'aporten dades d'observació pròpia al llarg dels anys 1980-1984, així com les troballes publicades per CUNI (1889a,1889b,1889c,1891) i per RIBES (1978a,1978b,1980,1984). Totes aquestes observacions s'han fet en localitats del Massis del Garraf, que será objecte d'una curta descripció.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue