publication . Article . 1989

Catàleg dels Miridae (Heteroptera) del Massís del Garraf

Goula Goula, Marta;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 1989
  • Publisher: Sessió Conjunta d'Entomologia
Abstract
Per a la redacció d'aquest catàleg, s'aporten dades d'observació pròpia al llarg dels anys 1980-1984, així com les troballes publicades per CUNI (1889a,1889b,1889c,1891) i per RIBES (1978a,1978b,1980,1984). Totes aquestes observacions s'han fet en localitats del Massis del Garraf, que será objecte d'una curta descripció.
Any information missing or wrong?Report an Issue