El Dimoni de Maxwell

Article Catalan; Valencian OPEN
Monserrat, Bartomeu;
(2010)
  • Publisher: Revista de física
  • Journal: Revista de física

El dimoni de Maxwell és el resultat d'un experiment mental que va proposar el físic escocès James Clerk Maxwell (1831-1879), que si es complís amenaçaria la validesa de la segona llei de la termodinàmica. Segons aquest experiment, seria possible la transmissió de ... View more
Share - Bookmark