L'U. Una història de família

Article Catalan; Valencian OPEN
Montserrat i Torrents, Josep;
(1994)
  • Publisher: Enrahonar: an international journal of theoretical and practical reason
  • Journal: Enrahonar: an international journal of theoretical and practical reason
  • Related identifiers: doi: 10.5565/42902
  • Subject: Unitat ; Multiplicitat ; Mesura ; Metre | Unity ; Multiplicity ; Mesure ; Meter | unidad; multiplicidad; medida; metro

El fals problema de l'U. Les nocions connexes d'ordre i d'unitat es troben presents ja en el pensament quodidià. Un moble tan familiar com un armari ofereix un feix de suggerències metafísiques sobre les coses, el lloc de les coses i els noms dels llocs de les coses.... View more
Share - Bookmark