El Monestir de Santa Maria d'Amer a l'època moderna: religió, cultura i poder. De la reforma benedictina a la vigília de les desamortitzacions (1592-1835), de Xavier Solà i Colomer

Article Catalan; Valencian OPEN
Serrano Daura, Josep;
(2013)
  • Publisher: Revista de Dret Històric Català
  • Journal: Revista de Dret Històric Català
Share - Bookmark