publication . Article . 2015

Pensament i mística en Ramon Llull

Torné Cubells, Josep;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Facultat de Teologia de Catalunya
Abstract
Contra una primera impressió d’enorme distància entre les obres del beat Ramon Llull que segueixenrigorosament el seu Art i les que tenen un caire més literari, a partir del Llibre d’amic e Amat es fanotar la constant presència en ell d’elements fonamentals del sistema de pensament lul·lià, indispensablesper a la recta comprensió d’aquesta obra. També s’indiquen alguns trets característics de lamística del Doctor Il·luminat.
Any information missing or wrong?Report an Issue