Les polítiques de temps a Europa

Article Catalan; Valencian OPEN
Torns, Teresa; Borràs Català, Vicent; Moreno Colom, Sara; Recio, Carolina;
(2008)
  • Publisher: Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament
  • Journal: Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament

En l'article es fa un balanç de les actuacions que poden ser qualificades com a polítiques de temps a diversos països europeus en els darrers vint anys, per arribar a la conclusió que el temps és una eina clau per definir els límits de l’estat del benestar. D’una banda,... View more
Share - Bookmark