Termite (Insecta, Isoptera) assemblage of a gallery forest relic from the Chaco province (Argentina): taxonomic and functional groups

Article Catalan; Valencian OPEN
Godoy, M. C.; Laffont, E. R.; Coronel, J. M.; Etcheverry, C.;
(2012)

Comunitat de tèrmits (Insecta, Isoptera) d’un relicte de selva en galeria del Chaco (Argentina): grups taxonòmics i funcionals Es va analitzar la termitofauna de la selva en galeria de la Reserva Colonia Benítez (província del Chaco, Argentina) mitjançant el protocol... View more
Share - Bookmark