24. Joaquim Ravetllat i Estech. Ramon Pla i Armengol. El bacteri de Ravetllat-Pla

Article Catalan; Valencian OPEN
Baños, Josep Eladi; Guardiola, Elena; (2011)
  • Publisher: Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve
  • Journal: Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve
  • Subject: epònims;eponimia;medicina;Ravetllat-Pla;bacteri;tuberculosi;corpuscles;Koch

Bacteri de Ravetllat-Pla. Bacteri de la tuberculosi, descobert per aquests autors, que adopta tres formes, reversibles entre si, anomenades bacteri d’atac, bacteri intermedi i bacil de Koch. Corpuscles de Ravetllat i Pla. Són uns corpuscles intracel·lulars del ca... View more
Share - Bookmark