Hi ha un paper per a l'ètica a l'empresa?

Article Catalan; Valencian OPEN
Argandoña Rámiz, Antonio;
(2001)
  • Publisher: Anuari de la Societat Catalana d'Economia
  • Journal: Anuari de la Societat Catalana d'Economia

No hi ha decisions ètiques i decisions no ètiques. Hi ha decisions: l'ètica és, simplement, un component més de cada decisió —i, per tant, molt important. No hi ha directors d'empresa ètics i altres que no ho són: hi ha directors que dirigeixen bé, i directors que ... View more
Share - Bookmark