publication . Article . 1989

Les Malalties dels cereals

Puiggrós i Jové, Josep Maria;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 1989
  • Publisher: Quaderns agraris
Abstract
En aquest treball es fa una descripció de les principals malalties dels cereals que han estat trobades a Catalunya. Agrupant-les segons ataquin la fulla i espiga: oïdi, rovells, septòries, Rhynchosporium, Helminthosporium, i virus; al coll i tija: Cercosporella, Ophiobolus, Rhizoctbnia i Fusarium o bé les que vénen de la llavor: carbons, càries i Helminthospbrium. A part de la descripció, hom fa esment de les observacions efectuades els darrers anys en els diferents indrets de Catalunya sobre la incidéncia de les dites malalties en la collita, i els factors que són favorables per a llur desenvolupament. Horn arriba a la conclusió que no totes aquestes malalties,...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue