Les Malalties dels cereals

Article Catalan; Valencian OPEN
Puiggrós i Jové, Josep Maria;
(1989)
  • Publisher: Quaderns agraris
  • Journal: Quaderns agraris

En aquest treball es fa una descripció de les principals malalties dels cereals que han estat trobades a Catalunya. Agrupant-les segons ataquin la fulla i espiga: oïdi, rovells, septòries, Rhynchosporium, Helminthosporium, i virus; al coll i tija: Cercosporella, ... View more
Share - Bookmark