publication . Article . 2014

The Parable of the Vineyard in Luke's Gospel (20.9-19): Text and Tradition

Read-Hemerdinger, Jenny;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Facultat de Teologia de Catalunya
Abstract
La paràbola de la vinya en l’evangeli de Lluc té algunes característiquesque la distingeixen en la seva forma dels altres evangelis sinòptics. Per tald’identificar quin era el propòsit de Lluc en transmetre l’episodi en què estroba la paràbola, el millor mètode és estudiar el seu relat, sense compararloamb els altres. El context narratiu de la paràbola en Lluc és important:està situada al mig de la crítica que Jesús fa dels dirigents jueus, sobretotrespecte a l’ús del comerç del Temple per al seu propi benefici. Tenint encompte el material jueu tradicional paral·lel no només a la paràbola sinótambé a les al·lusions a les Escriptures al final de l’episodi, hom es...
Subjects
free text keywords: Receptors de la paràbola, tradició jueva, Temple, dirigents jueus, injustícia
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue