Definició de dues tipologies de vestit a través del seu ús històric: la indumentària d'arrel tradicional i el vestit d'inspiració internacional

Article Catalan; Valencian OPEN
Casal-Valls, Laura;
(2015)
  • Publisher: Emblecat, revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i societat
  • Journal: Emblecat, revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i societat
  • Subject: indumentària tradicional; vestit popular, moda, Catalunya; indumentaria tradicional; vestido popular; moda; Cataluña; traditional dress; popular dress; fashion; Catalonia

Resum:En aquest article s’estudia el vestit a través del seu ús històric per tal de definir-ne dues tipologies. A través d’una reflexió sobre les diferències entre el vestit i la moda, es defineixen dos grans grups d’indumentària: la indumentària tradicional i el vestit... View more
Share - Bookmark