Relació entre potència aeròbica i anaeròbica i l’Special Judo Fitness Test (SJFT) en judokes iranians d’elit

Article Catalan; Valencian OPEN
Farzaneh Hesari, A.; Mirzaei, B.; Mahdavi Ortakand, S.; Rabienejad, A.; Nikolaïdis, P.;
(2014)
  • Publisher: Apunts: Medicina de l'esport
  • Journal: Apunts: Medicina de l'esport

Introducció L’objectiu d’aquest estudi fou valorar la relació entre potència aeròbica i anaeròbica, i el test específic per al judo, Special Judo Fitness Test (SJFT), en judokes iranians d’elit. Mètode Dinou judokes d’elit (edat 24,3 [3,1] anys, alçada 1,... View more
Share - Bookmark