publication . Article . 1999

Arguments densos

Lopez de la Vieja, Mª Teresa;
Open Access Spanish; Castilian
  • Published: 01 Jan 1999
  • Publisher: Enrahonar: an international journal of theoretical and practical reason
Abstract
Aquest article tracta de l'ús cognitiu dels textos literaris. Seguint els suggeriments d'una Novel·la, Der Vater eines Mörders, d'A Andersch, tractem d'elucidar la funció cognitiva, fins i tot argumentativa, de la literatura. Alguns arguments poden donar soportea aquest model: a) En la majoria dels casos, la filosofia moral no té a la seva disposició informació sobre situacions extremes i, d'altra banda, la filosofia no hauria de negligir aquestes experiències; b) La possibilitat de realitzar una descripció completa de les accions, denses o no denses, -adoptando la terminologia de M. Waltzer i G. Ryle- milloraria el nostre coneixement contextual i particular del...
Subjects
free text keywords: filosofia moral ; argument «dens» ; argument «no dens» ; descripció completa ; acció, moral philosophy ; moral universalim ; literature ; argumentation ; harm, filosofía moral ; argumento «denso» ; argumento «no denso» ; descripción completa ; acción
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue