Arguments densos

Article Spanish; Castilian OPEN
Lopez de la Vieja, Mª Teresa;
(1999)
  • Publisher: Enrahonar: an international journal of theoretical and practical reason
  • Journal: Enrahonar: an international journal of theoretical and practical reason
  • Related identifiers: doi: 10.5565/31969
  • Subject: filosofia moral ; argument «dens» ; argument «no dens» ; descripció completa ; acció | moral philosophy ; moral universalim ; literature ; argumentation ; harm | filosofía moral ; argumento «denso» ; argumento «no denso» ; descripción completa ; acción

Aquest article tracta de l'ús cognitiu dels textos literaris. Seguint els suggeriments d'una Novel·la, Der Vater eines Mörders, d'A Andersch, tractem d'elucidar la funció cognitiva, fins i tot argumentativa, de la literatura. Alguns arguments poden donar soportea aqu... View more
Share - Bookmark