Caracterització de "Colletotrichum gloeosporioides" en oliva

Article Catalan; Valencian OPEN
Montón i Romans, Carmina; Gomar i Tomás, Eva; Garcia, Francesc;
(1996)
  • Publisher: Quaderns agraris
  • Journal: Quaderns agraris

La malaltia coneguda com «olives sabonoses», és una de les més temudes en olivera, degut a la incidència negativa sobre la collita. El fong causant, havia estat descrit com Gloeosporium olivarum Alm.; no obstant, moltes espècies d'aquest gènere, s'han inclòs en... View more
Share - Bookmark