publication . Article . 2006

El futbol 9 com alternativa al futbol 11, a partir de l’estudi de la utilització de l’espai de joc

Lapresa Ajamil, Daniel; Arana Idiakez, Javier; Garzón Echevarría, Belén;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2006
  • Publisher: Apunts. Educació física i esports
Abstract
Aquest treball d’investigació pretén demostrar que l’actual configuració de la competició existent a la Comunitat Autònoma de la Rioja –entre d’altres–, en el primer any de la categoria infantil, en relació amb el trànsit de la modalitat de futbol 7 a futbol 11, presenta diferències manifestes que impliquen un desajustament entre les característiques del joc i les possibilitats reals del nen. Com a conseqüència d’això es proposa una modalitat intermèdia, el futbol 9 –una alternativa concreta d’adaptació dintre d’un ventall molt ampli de possibilitats–, en la qual el domini de l’espai de joc no mostri diferències notables en relació amb el desenvolupament del joc...
Subjects
free text keywords: Futbol 9, Adaptació, Esport, Nen, Metodologia observacional.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue