Razvojno porijeklo intersticijskih neurona i regionalne razlike u njihovoj raspodjeli, brojnosti i fenotipovima u mozgu čovjeka [Developmental origin of white matter interstitial neurons and their regional differences in distribution, morpology and phenotype in human brain]

Doctoral thesis OPEN
Sedmak, Goran;
(2013)
  • Subject: /

Broj intersticijskih neurona u bijeloj tvari moždane kore čovjeka do sada nije bio poznat. Intersticijski neuroni čine veliku populaciju neurona u bijeloj tvari ljudskog telencefalona, a vjeruje se da su uključeni u patogenezu mnogih razvojnih i degenerativnih bolesti i... View more
Share - Bookmark