publication . Master thesis . 2017

"Hvis jeg ikke får trent, så blir jeg helt råtten"

Rosen, Bjørn;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: NTNU
  • Country: Norway
Abstract
Fordelene ved fysisk aktivitet er godt dokumentert og noe man stadig hører om i media. Ulemper ved trening er ikke like mye i fokus, trolig fordi dette gjelder en liten gruppe og at det ofte skyldes treningsavhengighet. Den antatte forekomsten av treningsavhengighet er beregnet til å ligge rundt 0.5%, men er betydelig høyere i grupper som er fysisk aktive. I denne oppgaven har jeg undersøkt utbredelsen av fenomenet treningsavhengighet i en norsk kontekst og hvordan treningsavhengige vurderer og håndterer treningshverdagen. Jeg har også, på bakgrunn av en mulig svakhet ved internasjonale måleinstrumenter, undersøkt om det å variere påstandsformuleringenes ladning...
Subjects
free text keywords: :Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 [VDP]
Any information missing or wrong?Report an Issue